Välkommen att utbilda dig till instruktör i Svenska Hundklubben!

Kursen är för dig som är intresserad och vill engagera dig som instruktör i ett givande och roligt hundsammanhang. I den här BAS-utbildningen får du grundläggande kunskaper och verktyg så att du kan hålla egna kurser. Det finns även möjlighet att fortsätta att utbilda sig genom fortsättningskurser eller att som redan utbildad instruktör uppdatera och få ny inspiration.

Huvuddelen av den praktiska BAS-utbildningen genomförs på någon av Hundklubbens lokalavdelningar som aspirant där erfaren instruktör är din handledare. I kursen ingår en gedigen palett med kunskap om inlärning, beteendekunskap och etologi, ledarskapsteori, TSB-modellen av Kenth Svartberg, kännedom om Svenska Hundklubben och hur en kurs planeras. 

Är du intresserad av att bli instruktör, kontakta din lokalklubb.

Läs mer på bifogade informationen -> Instuktorsutbildning!

Välkommen!

Svenska Hundklubben


Comments are closed.