Föreläsningar


Framgångsrik belöningsträning! 

Föreläsning med Kenth Svartberg:

Datum: 30 okt, kl 18:30 – 21:00
Plats: Västerås, Pilgatan 8C (Studiefrämjandets lokaler)
Kostnad: 300 kr
Anmälan: Skicka ett mejl senast 24 okt till Ingela Andersson på ubk.ordf@svenskahundklubben.se 

Föreläsningen passar alla hundägare som vill få ett fint samarbete med sin hund.

För en fin relation med din hund! Svenska Hundklubben.

För en fin relation med din hund! Svenska Hundklubben.

Så här beskriver Kenth Svartberg själv föreläsningen:

”Belöningsträning! Korrigeringarnas tid är förbi, nu handlar det om bollar och köttbullar!

Nästan så drastiskt kan man beskriva den revolution inom hundträningen som skett under det senaste årtiondet. Inte minst tack vare influenser från USA har vi nu lärt oss att använda positiva förstärkare för att forma hundens beteende. Oavsett om klickern sitter på tummen eller ej, genomsyras träningen på många håll numera av lust och glädje. Detta genom att hundägare fokuserar på det hunden gör som är rätt, och belönar de beteenden som är önskvärda, snarare än bestraffar icke önskvärda beteenden.

För de som är intresserade av hundsport, som tävlingslydnad, bruksprov och agility, har denna kunskap skapat nya metoder som ger betydligt bättre utföranden av tävlingsprestationerna än vad tidigare uppvisades. Detta föredrag handlar om principerna bakom framgångsrik belöningsträning, och hur de kan nyttjas i praktiken.” 

Varmt välkommen,
Utbildningsskommittén Svenska Hundklubben