UTBILDNING I SHK

Utbildning för Svenska Hundklubbens funktionärer


Anmälan & kontakt

Anmälan till utbildning/frågor och önskemål: 

– Välkommen att kontakta Utbildningskommittén!


Utbildningskommittén (UBK) arrangerar:

  • Fortbildning för utbildade instruktörer
  • Utbildning av intresse för alla instruktörer och funktionärer.
  • Instruktörsutbildningar i SHK:s samtliga grenar.
  • Utbildning av intresse för alla medlemmar.

Utbildningar som i huvudsak arrangeras av respektive kommitté: 

  • Fortbildning för utbildade tävlingsfunktionärer
  • Utbildning av tävlings- och provfunktionärer.

Utbildningar/Kursplaner

Spår:

Utställning:

Hundtest:


Utbildningssystemet i SHK – hur blir jag instruktör?


Information för funktionärer


UBK: Svenska Hundklubbens Utbildningskommitté

UBK har hand om centralt arrangerade utbildningar. I detta ansvar ligger initiering, anordning, organisering och utvärdering av utbildningar. Alla utbildningar utförs utifrån önskemål och behov hos lokalklubbarna.

Utbildningskommittén består av:

Ingela Andersson, sammankallande
Jan-Lennart Andersson
Per-Ola Andersson