Prövningsordning i personsök: Uppdatering! 

Observera att följande ändringar görs i prövningsordningen för personsök.
Ändringarna är gällande från och med tävlingen 17 juni 2018. 

Du hittar ändringarna via följande länk: 

https://www.svenskahundklubben.se/sokprov

Tags: , , ,


Comments are closed.