Vår historia

Vi föddes 1912!

Föreningen Svenska Hundklubben grundades under namnet Svenska Sällskapshundklubben (SSHK) den 14 december år 1912. Klubben ändrade namn 1984 till Svenska Hundklubben (SHK).

De första medlemmarna…

Initiativet till att i december 1912 skapa en klubb för hundägare togs av fröken Birgitta Thott och löjtnant Olof Ribbing. Klubbens första styrelse bestod av godsägare Albert Kantzow, Strömsholm ordförande, löjtnant A.Giesecke, Strängnäs vice ordförande, friherre C. Leuhusen, Stocksund sekreterare. Övriga ledamöter var löjtnant Ribbing, civ.ing. Ludvig Nobel, Stocksund, godsägare Carl Stuart, Vrena och bankir Erik Henreksen, Göteborg.

Den nu äldsta lokalavdelningen är Eskilstuna-Torshällaavdelningen som grundades 1937.


Tango – vår första registrerade hund!

1925 startade SHK stambokföring. Den första inregistrerade hunden SS 1, hette Tango och var en S:t Bernhardshund.

1933 fanns över 100 kennlar i kennelregistret. Utställningsverksamheten har varit livlig sedan 1930 talet, med utställningar alltifrån Malmö till Boden.

Internationell tillhörighet har funnits sedan 1936, då SSHK anslöt sig till Union Canine Internationale (UCI).