Centralstyrelsen

Svenska Hundklubbens Centralstyrelse 2018


Riksordförande
Vakant
Mandattid:
Mobil:
E-post: riksordf@svenskahundklubben.se


Vice riksordförande – tillfälligt sammankallande
Anna-Lena Mann
Mandattid: 2 år 
Mobil: 
E-post: vriksordf@svenskahundklubben.se


Rikssekreterare
Jeanette Johansson Wandell
Mandattid: 1 år
Mobil: 
E-post: riks.sekr@svenskahundklubben.se


Kassaförvaltare
Zaima Erlandsson
Mandattid: 2 år
Mobil: 0730 29 81 04
E-post: kassaforvaltare@svenskahundklubben.se


Ledamot 
Mona Johansson
Mandattid: 2 år
Mobil:
E-post: 


Ledamot 
Ingela Andersson
Mandattid: 2 år (kvarstår 1 år)
Mobil:
E-post: ledamot2@svenskahundklubben.se


Ledamot 
Gabriella Rönn Larsson
Mandattid: 2 år
Mobil:
E-post:


Ledamot
Vakant
Mandattid:
Mobil:
Epost:


Suppleant 1
Tommy Holmertz
Mandattid: 2 år (kvarstår 1 år)
Mobil: 0704 97 53 29
E-post: suppleant1@svenskahundklubben.se


Suppleant 2
Frida Arnlund
Mandattid: 2 år 
Mobil:
E-post: