För funktionärer

Dokument för våra funktionärer i Svenska Hundklubben


För Tävlingslydnad


För Hundtest


För Händelserapportering


Utbildning för funktionärer


Funktionärslistor

Från och med måndag 20 augusti 2018 skickas uppdaterade funktionärslistor per e-post till våra funktionärer. 

Vi har informerat om detta i e-postmeddelanden.

– Om du inte redan har fått ett mejl om detta, vänligen meddela oss och uppge din aktuella e-postadress. 

Denna förändring har utförts för att uppnå IT-säkerhet.