Regler personspår

Följande regler gäller för prov i personspår:  

För att arrangera ett spårprov krävs att en överenskommelse finns mellan Jakträttsinnehavare eller Markägare och SHK: 

Lokalavdelning eller till Svenska Hundklubben associerad hundklubb äger rätt att arrangera spårprov.