Prov personspår

Gör ett prov i personspår hos Svenska Hundklubben!

Du kan välja att anmäla dig till: 

1) Ett enskilt provtillfälle, där bara du och din hund gör provet tillsammans med en spårdomare eller

2) En fast spårprovdag, där flera ekipage avlägger prov samtidigt.

Utsedd spårdomare kontaktar dig så snart möjligt efter att du gjort din anmälan samt betalat provavgiften.


Om prov i personspår

Rätt att deltaga i prov:

  • Hunden ska vara 8 månader (Startklass), föraren minst 12 år.
  • Giltigt vaccinationsintyg skall kunna uppvisas vid provtillfället.
  • Löptikar får delta i spårprov och startar sist.
  • Provansvarig och föraren ser till att löptik inte stör andra hundar under provet.
  • Du behöver inte vara medlem i Svenska Hundklubben för att att delta i våra spårprov. 

Om anmälan till spårprov

  • Registeransvarig registrerar inkommen anmälan och meddelar aktuell spåransvarig för planering av spårprov.
  • Bekräftelse på anmälan skall skickas till anmälaren senast 7 dagar efter mottagen anmälan.
  • När lämpligt antal anmälningar inkommit meddelas föraren när spårprovet kan avläggas.

Anmälan anses fullständig när både anmälan och betalning inkommit till Svenska Hundklubben. Därefter är anmälan bindande.

Avanmälan
Anmälan som återtas av anmälare/förare efter bekräftad och överenskommet datum mellan Domare/Provansvarig och anmälare/förare, återbetalas ej och provet anses som avverkat.

Återbetalning
Återbetalning av anmälningsavgift sker endast mot uppvisande av läkar- eller veterinärintyg.


Tävlingsbok!

Tävlingsbok finns att köpa hos lokalklubb eller vid spårprov, och kostar 50 kronor. I Tävlingsboken kan du föra in din hunds olika meriter hos Svenska Hundklubben.