Personspår

Välkommen att delta i Svenska Hundklubbens kurser och prov i personspår! 

I personspår får hunden använda sin fantastiska nos för att ta upp och följa ett spår som lagts av en för hunden okänd spårläggare. 

– Ett roligt samarbete mellan hund och förare! 


Nosarbete hos Svenska Hundklubben! Foto: Pixabay.

Nosarbete hos Svenska Hundklubben!

Hundens nos är fantastisk: människan är egentligen bara i startgroparna i att lära sig hur hundens nos fungerar. Häng på och lär dig mer du också – testa personspår hos Svenska Hundklubben! 


Sidan är under uppbyggnad.