Prov i personsök

Gör ett prov i personsök hos Svenska Hundklubben!

Hösten 2018 kan du anmäla dig till prov i Uppsala och Södertälje:Om prov i personsök

Rätt att deltaga i prov: 

  • Hunden ska vara 12 månder, föraren minst 12 år.
  • Giltigt vaccinationsintyg skall kunna uppvisas vid provtillfället.

Alla är välkomna, du behöver inte vara medlem i Svenska Hundklubben.