Personsök

Välkommen till Svenska Hundklubbens kurser och prov i personsök!

I personsök får din hund använda sin nos för att leta upp människor. Det är ett roligt och stimulerande samarbete mellan hund och förare.


Sidan är under uppbyggnad.


Testa personsök med Svenska Hundklubben!

Testa personsök med Svenska Hundklubben!