Prov Föremålssök

Gör ett prov i föremålssök hos Svenska Hundklubben!


I ett prov i föremålssök testas hundens hundens förmåga att leta upp för hunden okända föremål, som är utlagda av någon annan än hundens förare. 

Genom att erbjuda dessa prov, vill vi uppmuntra hundägare att tillsammans med sin hund utveckla sina och hundens färdigheter i föremålssök. Detta sker genom en lämplig stegring av svårigheter i 5 klasser. 

Målsättningen med Svenska Hundklubbens prov i föremålssök är att:

  • Stimulera till ett aktivt liv med hund
  • Tillsammans utvecklas till ett bra föremålssök ekipage
  • Hålla en hög kvalitet på provverksamheten

Testa nosarbete hos Svenska Hundklubben

Testa nosarbete hos Svenska Hundklubben