Kandidatförslag till centralstyrelse och valberedning

Bäste SHK-medlem!

På söndag 14 april har SHK Riks sitt Årsmöte i Strömsholm. I god tid innan dess, ska vi i den sittande valberedningen ta fram förslag på ny styrelse och ny valberedning.

  • Vi behöver nu din hjälp med att få fram kandidatförslag.
  • Vem/vilka vill du föreslå?
  • Varför föreslår du dem?
  • Vet de om, att de är föreslagna?

Vi ser helst, att dina förslag är oss tillhanda så snart möjligt, och senast under januari månad.

> Kompletterande information

Frågor om något? Tveka inte att höra av dig!

Sista nomineringsdag: 3e mars

Mvh
/Jan-Lennart Andersson/
Sammankallande VB
0768-814666
jan-lennart.andersson@svenskahundklubben.se


Comments are closed.