Exteriördomarutbildning 2019

Svenska Hundklubbens utställningsverksamhet syftar till att främja en sund avel med hundar som är anatomiskt och beteendemässigt friska. 

Utbildningen startar under våren 2019.
Vi kommer att träffas under fyra helger för teori och praktik med olika föreläsare samt tjänstgöring på utställningar. Helgerna kommer att vara både lördag/söndag och vara förlagda i Bastmora, Södertälje.


Comments are closed.