AVEL & UPPFÖDNING

Avelpolicy i Svenska Hundklubben

Målsättning vid avel och uppfödning inom SHK ska vara att främja avel av mentalt och fysiskt sunda hundar med bevarande av rasernas specifika arbetsegenskaper och övriga särdrag.

 • Att prioritera avel av hundar med naturlig fortplantningsförmåga.
 • Att verka för en låg inavelsgrad.
 • Att använda avelsdjur som följer rasprogrammen.

Nya raser.
Uppbyggnad av nya raser som redan är godkända i andra länder.


Kennelregistrering

 • Medlemmar i SHK kan ansöka om kennelregistrering.
 • Fr.o.m tredje kullen måste uppfödaren ansöka om kennelnamn.
 • Har uppfödaren redan kennelnamn i FCI ska ansökan skickas in innan första kullen är född.  AK kontrollerar att inga hinder föreligger och godkänner det.
 • Vid ansökan av nytt kennelnamn ska det först godkännas i SHK för att sedan publiceras på hemsidan när det blivit godkänt. Medlemmarna har 1 månad på sig att lämna in ev. protest.
 • Kennelnamnet är unikt och står som ett prefix framför hundens namn.
 • När namnet väl är registrerat går det inte att byta.
 • Uppfödaren får inga nya stamtavlor på tidigare reg. valpkullar men valpköparna till dessa har rätt att sätta kennelnamnet framför hundens namn vid anmälan till utställning/tävling.
 • Delägarskap- det går bra att vara flera delägare, dock måste alla delägare vara över 18 år. Det innebär att alla är solidariskt ansvariga för vad som händer i kenneln gällande hundhållning, avel och försäljning. Dock är bara en som kan vara slutgiltig ägare till namnet och denna kan när som helst säga upp delägarskapet med övriga ägare av namnet.
 • Om den slutgiltiga ägaren utesluts ur SHK övergår namnet till övriga ägare.
 • Överlåtelse av kennelnamnet går bra mot en avgift.
 • Kennelägaren är skyldig att följa dom lagar och regler som finns för hundhållning inom olika myndigheter.

Registreringsregler och uppfödning

Registrera valpkull

 • För att registrera en valpkull måste uppfödaren vara medlem i SHK och följa dess regler och stadgar.
 • Använda och följa dom avtal SHK tillhandahåller.
 • Aldrig anlita bulvan eller agera som sådan själv genom att registrera valpar i någon annans namn eller vid försäljning eller köp av hund.
 • Använda avelsdjur som följer rasprogrammen inom rasen, inte har allvarlig
 • sjukdom eller funktionshinder och har god mentalitet.
 • Avelsdjuren ska vara av samma ras och registrerade i SHK eller annan av SHK godkänd organisation. För ras vars standard omfattar storlek, och /eller hårlagsvarianter tillåts parning.
 • Inte para mor med son, far med dotter eller syskon med varann.
 • Endast använda föräldradjur i avel som kan fortplanta sig på naturlig väg. Vid insemination ska båda föräldradjuren ha en dokumenterad avelsförmåga genom normal fortplantning innan insemination genomförs.
 • Tiken ska vara minst 18 månader vid första parning och inte ha mer än 5 valpkullar. Om tiken får 2 kullar efter varann ska tiken vila minst 12 månader före nästa valpning. Tiken ska inte paras om hon fyllt 7 år och inte haft valpkull tidigare. Tik som fyllt 7 år och haft kull tidigare kan paras om veterinärbesiktning görs innan och det framgår av intyget att hon utan risk för hälsan kan få en valpkull. Intyget får vara max 1 månad gammalt vid parning och ska skickas med reg.ansökan.
 • Hanhunden ska ha normalt utvecklade och normalt belägna testiklar. Testikelintyg utfärdat av veterinär vid tidigast 6 månader ålder ska skickas med vid första registreringstillfället.
 • Om någon valp/valpar i kullen har kuperats av medicinska skäl skall veterinärintyg bifogas reg.ansökan. Dessa valpar åläggs utställningsförbud.
 • Valparna får inte avskiljas från sin mor eller säljas före 8 veckor ålder.
 • Alla valpar i kullen ska registreras vid samma tillfälle.

Registreringsansökan

På ansökan ska uppgift lämnas om:

 • På ansökan ska uppgift lämnas om
 • Uppfödarens namn, adress, personnummer, medlemsnummer och kennelnamn.
 • Hanhundsägarens namn och adress. Alltså den /de personer som vid parningstillfället innehaft avelsrätten vid parningstillfället.
 • Föräldradjurens namn och registreringsnummer.
 • Parningsdatum
 • Valparnas ras, kön, födelsedata, färg, hårlag och namn.
 • Max 35 bokstäver inklusive mellanslag och kennelnamn får användas.

Ansökan ska undertecknas av tikägare och hanhundsägare som då härigenom intygar att lämnade uppgifter är riktiga och att SHK:s regler följs.


Importerad hund

Vid registrering av importerad hund ska importstamtavla medfölja ansökan. För registrering av avkommor efter importerad hund gäller samma regler som vid svenskfödd hund.

För inlånad hund från utlandet som ska användas i avel ska avelsrätten styrkas med intyg från hundens ägare. Kopia av stamtavlan styrkt av landets kennelklubb ska följa med registreringsansökan första gången en kull registreras. Testikelintyg på hanhund ska också bifogas.

För raser som är belastade med HD/ED ska intyg från erkänd kennelklubb bifogas. Det ska framgå av intyget att hunden har HD grad A eller B och/eller ED grad 0.

För hund som är svans eller öronkuperad ska intyg kunna visas att hunden är kuperad i ett land som tillåter kupering. För övrigt gäller samma regler för inlånad hund som svenskfödd hund.