Anmälan utställning

Välkommen att delta i utställningar hos Svenska Hundklubben!

Höstens utställningar

Augusti:

Svenska Hundklubbens Festival, 25-26 aug, Västerås (Mälarcampingen):

September:

November: 


Frågor om anmälan? 

Välkommen att kontakta:Utställningsavgifter

Flerhundsrabatt:
100 kronor rabatt per anmälan från och med den tredje anmälda hunden av samma ägare.

 • Valpshow: 200 kr
 • Valpklass: 200 kr
 • Juniorklass: Medlem 220 kr, Ej medlem 250 kr
 • Seniorklass: Medlem 220 kr, Ej medlem 250 kr
 • Öppenklass: Medlem 270 kr, Ej medlem 310 kr
 • Arbetsklass: 270 kr
 • Champion-/Metall-/Ädelstensklasser: 270 kr för medlem, anmäles med SHK stamboksnummer. 
 • Juniorhandling: 100 kr
 • Barn med hund: 50 kr
 • Parklass: 100 kr
 • Miniorhandling: 100 kr

Varmt välkommen! 

Svenska Hundklubben

Spara

Spara

Spara

Spara