UTBILDNING I SHK

Utbildningar för Svenska Hundklubbens funktionärer


Utbildningskommittén (UBK) arrangerar:

  • Fortbildning för utbildade instruktörer
  • Utbildning av intresse för alla instruktörer och funktionärer.
  • Instruktörsutbildningar i SHK:s samtliga grenar.
  • Utbildning av intresse för alla medlemmar.

Utbildningar som i huvudsak arrangeras av respektive kommitté: 

  • Fortbildning för utbildade tävlingsfunktionärer
  • Utbildning av tävlings- och provfunktionärer.

Anmälan & kontakt

Anmälan till utbildning/frågor och önskemål: 

– Välkommen att kontakta Utbildningskommittén!


Utbildningar 2018

Fria Hundar ( Följsamhet/”vardagslydnad” ) – Johan Andersson

Fortutbildning Rallylydnad – Sofia Angleby

Prova på RallyMix – Agneta Joelsson

Instruktionsutbildning Viltspår – Tommy Jönsson

Styrelseutbildning – Per Ola Andersson

Prova på Nose Work – Annika Skoog

Utbildning för blivande instruktörer i Nose Work – Annika Skoog

Beteendekunskapskurs 1 SHK Hundtest – Tommy Holmertz


Kursplaner

(Kursplanerna öppnas som pdf-dokument)


Svenska Hundklubbens Utbildningskommitté

UBK har hand om centralt arrangerade utbildningar. I detta ansvar ligger initiering, anordning, organisering och utvärdering av utbildningar. Alla utbildningar utförs utifrån önskemål och behov hos lokalklubbarna.

Utbildningskommittén består av:

Ingela Andersson, sammankallande
Jan-Lennart Andersson
Per-Ola Andersson


Utbildningssystemet i SHK – hur blir jag instruktör?


För detaljerad beskrivning, läs ”Instruktörsutbildning i SHK 2013.12.06” ovan.