Svenska Hundklubbens utbildningsorgan
Utbildningskommittén har hand om centralt arrangerade utbildningar. I detta ansvar ligger initiering, anordning, organisering och utvärdering av utbildningar. Alla utbildningar utförs utifrån önskemål och behov hos lokalklubbarna. 
Utbildningskommittén består av: 
Ingela Andersson, sammankallande
Jan-Lennart Andersson
Per-Ola Andersson

Utbildningskommittén söker fler engagerade medlemmar!
Brinner du för utbildning? Vill du hjälpa till att genomföra och förbättra utbildningen inom Svenska hundklubben? Hör då av dig till Ingela Andersson, ingela4@gmail.com. 

Utöver den centrala utbildningskommittén har varje lokalklubb en utbildningsansvarig, denna ansvarar bland annat för att vara kontakten mellan lokalklubben och utbildningskommittén. Uppdatering inom kort: utbildningsansvarig i varje lokalklubb.

Är du intresserad av att delta i en utbildning? Eller finns det någon utbildning som du saknar i Svenska hundklubben? Alla frågor, åsikter och tankar välkomnas! Tveka inte att höra av dig till ubk.ordf@svenskahundklubben.se. 

För med information om de utbildningar utbildningskommittén anordnar under 2018: Inbjudan centrala kurser 2018

Här finns länkar till kursplaner:
Kursplan SHK rallylydnad
Kursplan Bas reviderad
Kursplan Spårinstruktörer SHK
Instruktörsutbildning i SHK

Utbildningar som UBK ger:

  • Instruktörsutbildningar i SHKs samtliga grenar.

 

  • Fortbildning för utbildade instruktörer.

 

  • Utbildning av intresse för alla instruktörer ock funktionärer.

 

  Utbildning av intresse för alla medlemmar.

Utbildningar som i huvudsak arrangeras av respektive kommitté:

  • Utbildning av tävlings- och provfunktionärer.

 

  Fortbildning för utbildade tävlingsfunktionärer.

Utbildningssystemet i SHK – hur blir jag instruktör?

UBK plan
För detaljerad beskrivning, läs ”Instruktörsutbildning i SHK 2013.12.06” ovan.

 

Utbildningskommittén brinner för utbildning!

Har du idéer eller vill du vara med i arbetet med centrala utbildningar – kontakta oss!
E-postadress ubk.ordf@svenskahundklubben.se