UTBILDNING I SHK

Utbildningar för Svenska Hundklubbens funktionärer


Anmälan & kontakt

Anmälan till utbildning/frågor och önskemål: 

– Välkommen att kontakta Utbildningskommittén!


Utbildningar 2018

Vi ger följande utbildningar under 2018:

 • Fria Hundar ( Följsamhet/”vardagslydnad” ) – Johan Andersson
 • Fortutbildning Rallylydnad – Sofia Angleby
 • Prova på RallyMix – Agneta Joelsson
 • Instruktionsutbildning Viltspår – Tommy Jönsson
 • Styrelseutbildning – Per Ola Andersson
 • Prova på Nose Work – Annika Skoog
 • Utbildning för blivande instruktörer i Nose Work – Annika Skoog
 • Beteendekunskapskurs 1 SHK Hundtest – Tommy Holmertz

Utbildningskommittén (UBK) arrangerar:

 • Fortbildning för utbildade instruktörer
 • Utbildning av intresse för alla instruktörer och funktionärer.
 • Instruktörsutbildningar i SHK:s samtliga grenar.
 • Utbildning av intresse för alla medlemmar.

Utbildningar som i huvudsak arrangeras av respektive kommitté: 

 • Fortbildning för utbildade tävlingsfunktionärer
 • Utbildning av tävlings- och provfunktionärer.

Kursplaner

(Kursplanerna öppnas som pdf-dokument)


UBK: Svenska Hundklubbens Utbildningskommitté

UBK har hand om centralt arrangerade utbildningar. I detta ansvar ligger initiering, anordning, organisering och utvärdering av utbildningar. Alla utbildningar utförs utifrån önskemål och behov hos lokalklubbarna.

Utbildningskommittén består av:

Ingela Andersson, sammankallande
Jan-Lennart Andersson
Per-Ola Andersson


Utbildningssystemet i SHK – hur blir jag instruktör?


För detaljerad beskrivning, läs ”Instruktörsutbildning i SHK 2013.12.06” ovan.