Här anmäler du dig, när du vill avlägga spårprov i SHK
Anmälan till spårprov

Du kan anmäla dig till

    1) ett enskilt provtillfälle, där bara du och din hund gör provet tillsammans med en spårdomare,
    2) en fast spårprovdag, där flera ekipage avlägger prov samtidigt.

Utsedd spårdomare kontaktar dig så snart möjligt efter att du gjort din anmälan samt betalat provavgiften.

Länk till Prövningsordning för personspår

Allmänt

Rätt att arrangera prov
Lokalavdelning eller till Svenska Hundklubben associerad hundklubb äger rätt att arrangera spårprov.


Tillstånd för SHK

För att arrangera ett spårprov krävs att en överenskommelse finns mellan Jakträttsinnehavare eller Markägare och SHK Provansvarig

Rätt att deltaga i prov

Hunden ska vara 8 månder(Startklass), föraren minst 12 år.
Giltigt vaccinationsintyg skall kunna uppvisas vid provtillfället.
Medlemskap i SHK är inget krav för att få delta i spårprov.
Löptikar får delta på spårprov och startar sist.
Provansvarig och föraren ser till att löptik inte stör andra hundar under provet.
Tävlingsbok är obligatorisk. Finns att köpa på lokalavdelning eller vid spårprov för 25 SEK.

Registeransvarig registrerar inkommen anmälan och meddelar aktuell spåransvarig för planering av spårprov. Bekräftelse på anmälan skall skickas till anmälaren senast 7 dagar efter mottagen anmälan. När lämpligt antal anmälningar inkommit meddelas föraren när spårprovet kan avläggas. Anmälan anses fullständig när både anmälan och betalning inkommit till Svenska Hundklubben. Därefter är anmälan bindande.

Avanmälan

Anmälan som återtas av anmälare/förare efter bekräftad och överenskommet datum mellan Domare/Provansvarig och anmälare/förare, återbetalas ej och provet anses som avverkat.

Återbetalning

Återbetalning av anmälningsavgift sker endast mot uppvisande av läkar- eller veterinärintyg.

Utvecklingsplan för Spårprovfunktionärer

Utvecklingsplan för Spårprovsfunktionärer