Spårprov 2017

De fasta spårprovdagarna i Södertälje utgår.
För att anmäla till spårprov ange ”Enskilt spårprov ange önskat provdatum”
Södertälje Lör 8 apr UTGÅR
Västerås Sön 7 maj
Södertälje Lör 3 jun UTGÅR
Södertälje Lör 2 sep UTGÅR
Västerås Sön 10 sep
Södertälje Lör 28 okt UTGÅR

Länk till Prövningsordning för personspår
SHK Personspårsregler 2014. Uppdaterad version.

Allmänt

Rätt att arrangera prov
Lokalavdelning eller till Svenska Hundklubben associerad hundklubb äger rätt att arrangera spårprov.


Tillstånd för SHK

För att arrangera ett spårprov krävs att en överenskommelse finns mellan Jakträttsinnehavare eller Markägare och SHK Provansvarig .

Rätt att deltaga i prov

Hunden ska vara 8 månder(Startklass), föraren minst 12 år.
Giltigt vaccinationsintyg skall kunna uppvisas vid provtillfället.
Medlemskap i SHK är inget krav för att få delta i spårprov.
Löptikar får delta på spårprov och startar sist.
Provansvarig och föraren ser till att löptik inte stör andra hundar under provet.
Tävlingsbok är obligatorisk. Finns att köpa på lokalavdelning eller vid spårprov för 25 SEK.

Anmälan

Anmälan till spårprov

Registeransvarig registrerar inkommen anmälan och meddelar aktuell spåransvarig för planering av spårprov. Bekräftelse på anmälan skall skickas till anmälaren senast 7 dagar efter mottagen anmälan. När lämpligt antal anmälningar inkommit meddelas föraren när spårprovet kan avläggas. Anmälan anses fullständig när både anmälan och betalning inkommit till Svenska Hundklubben. Därefter är anmälan bindande.

Avanmälan

Anmälan som återtas av anmälare/förare efter bekräftad och överenskommet datum mellan Domare/Provansvarig och anmälare/förare, återbetalas ej och provet anses som avverkat.

Återbetalning

Återbetalning av anmälningsavgift sker endast mot uppvisande av läkar- eller veterinärintyg.

Utvecklingsplan för Spårprovfunktionärer

Utvecklingsplan för Spårprovsfunktionärer