Centrala Kommittéer

Svenska Hundklubben består av 6 kommittéer: 

  • Arbetsprovkommittén (APK), Avelskommittén (AK), Centrala Tävlingskommittén (CTK), Hundtestkommittén, Utbildningskommittén (UBK) och Utställningskommittén (UK).

Arbetsprovskommittén ( APK )
Ansvarar för centralt arrangerade arbetsprover och arbetsprovsregler för personspår, personsök och föremålssök.
Utbildning av arbetsprovsfunktionärer.
Sammankallande: Lennart Larsson


Avelskommittén ( AK )
Ansvarar för avel- och uppfödarfrågor, stambokföring och röntgenavläsning.
Sammankallande: Gabriella Rönn Larsson


Centrala tävlingskommittén ( CTK )
Ansvarar för centralt arrangerade lydnadstävlingar, tävlingsledare och lydnadsdomare.
Utbildning av domare, tävlingsledare och sekreterare.
Sammankallande: Yvonne Jagersten

Info för CTK: 


SHK Hundtest
Ansvarar för SHK Hundtest, beteende bedömning.
Utbildning av bedömmare, testledare och testfiguranter.
Sammankallande: Tommy Holmertz
Mobiltfn: 070-497 53 29


Utställningskommittén ( UK )
Uställningskommittén ansvarar för SHKs utställningsverksamhet samt för utbildning av exteriördomare och ringsekreterare
Sammankallande: Gabriella Rönn Larsson

E-post: uk.ordf@svenskahundklubben.se


Utbildningskommittén ( UBK )
Ansvarar för centrala utbildningar av instruktörer och övriga funktionärer.
Sammankallande: Ingela Andersson