Anmälan spårprov

Välkommen att anmäla dig till prov i personspår! 

Du kan anmäla dig till: 

1) ett enskilt provtillfälle, där bara du och din hund gör provet tillsammans med en spårdomare,
2) en fast spårprovdag, där flera ekipage avlägger prov samtidigt.
Utsedd spårdomare kontaktar dig så snart möjligt efter att du gjort din anmälan samt betalat provavgiften.

*Klass
StartspårJärnspårBronsspårSilverspårGuldspår
Ange önskad Provplats och datum för enskilt prov i textrutan.

Fasta spårprov 2018
Lör 7/4 SödertäljeLör 2/6 SödertäljeLör 1/9 SödertäljeLör 27/10 Södertälje
Uppgifter på föraren

*Förnamn:

*Efternamn:

*Adress:

*Postadress:

*Postnr:

*Telefon:

*Mobiltfn:

Email:

*Medlem
JaNej

*Lokalklubb
EskilstunaSödertäljeUppsalaVästeråsVästra Sörmland NärkeÖvriga

Om du inte tillhör någon lokalklubb markera Övriga
Uppgifter på hunden

*Registrerat namn:

Smeknamn:

*Födelsedatum:

*Reg nr: SHK nr, SKK nr eller Jordbruksverkets reg nr

*Ras:

Saknas rasen i listan ange rasen i rutan

*Kön
TikHane

*Jag godkänner att resultatet publiceras på SHK:s hemsida:
JaNej
*Jag godkänner att min hund fotograferas samt publiceras på SHK:s hemsida:
JaNej

Anmälningsavgift för spårprov samtliga klasser:
200kr för SHK- och associerade klubbmedlemmar
250kr för icke medlem.
Ange Namn, Spårklass vid betalning.
Avgiften betalats till PlusGiro 2156-8.
Anmälan är giltg när betalning inkommit på PG-konto