Villkor för deltagande vid lydnadstävling:

  • Medlemskap i SHK är ej obligatoriskt.
  • Kryptochida eller kastrerade samt blandras hundar får deltaga.
  • I prov och tävlingsverksamhet får ej deltaga Hund som inte inom föreskriven tid vaccinerats enligt gällande bestämmelser. Första gången vid 12 veckor, därefter vid ett års ålder.
  • För SHK gäller: Vaccinering mot valpsjuka och smittsam leversjukdom HCC vart 3:e år. Det samma gäller för parvo virus.
  • Tik som löper tävlar sist av alla och föraren ser till att anlända så sent som möjligt till tävlingsområdet.
  • Hund behäftad med skada eller sjukdom, farlig för egen eller andras hälsa.
  • Hund som behandlas eller behandlats med dopingklassat läkemedel går under  veterinärens föreskrivna karens. Om det framkommer att hunden är/har varit dopad vid tävlingstillfället fråntas hunden sin merit/poäng. Samma regler gäller oavsett vad man tävlat i.
  • Tik som inom 30 dagar beräknas valpa eller som valpat för mindre än 75 dagar sedan.
  • Hund får vid ett och samma tävlingstillfälle endast deltaga i en klass, detta gäller dock ej vid agilitytävlingar.
  • Förare och / eller ägare till tävlande får ej tjänstgöra som funktionär inom den klass i tävlingen vari hunden deltager.

Anmälan sker via hemsidans onlineanmälan
OBS! TILL LAGTÄVLINGAR OCH KURSFINALER GÖRS ANMÄLAN TILL Centrala tävlingskommittén CTK
ePOST: ctk@svenskahundklubben.se

Centrala tävlingskommittén.