Svenska Hundklubbens kontaktadresser.

_____________________________________________________

SHK Huvudkansli sköts av Åse Rönnblom
tel.

info@svenskahundklubben.se

_____________________________________________________

SHK Stambokföring Sussie Ahlén
0760 89 06 48
stambok@svenskahundklubben.se

_____________________________________________________

SHK Utställning
uk.ordf@svenskahundklubben.se

_____________________________________________________

Frågor och Information om hemsidan skickas till
webmaster@svenskahundklubben.se

_____________________________________________________

Frågor om medlemskap och medlemsinformation skickas till
medlemsreg@svenskahundklubben.se

_____________________________________________________

Avelsfrågor besvaras av Avelskommitténs ordförande
ak.ordf@svenskahundklubben.se

_____________________________________________________

Frågor om Alianz Canine Worlwide ACW skikas till
alianznordic@svenskahundklubben.se