Kontakt

Välkommen att kontakta Svenska Hundklubben! 

SHK Huvudkansli

Avel och uppfödning SHK

Stambokföring SHK

Utställning SHK

Hemsidan: Frågor om, och material, skickas till: 

Medlemsskap: Frågor och information skickas till: