SHK Stambokföringskansli

Stambokansökan insändes till:
Susanne Ahlén
Stationsvägen 12
73373 RANSTA


stambok@svenskahundklubben.se

Kostnad  250:-
Registrering av valpkull 100:-/ valp.
Insättes på PlusGiro 2156-8, ange vad betalningen gäller.

Behandlingstid är 3 veckor.

Frågor om stambok besvaras av
Susanne Ahlén
Mobil: 0760 89 06 48!
E-post: ah_susanne@hotmail.com