Kursverksamhet

Svenska hundklubbens lokalklubbar arrangerar en mängd aktiviteter för både hundar och deras ägare. Av dessa utgör kursverksamheten den största delen. Här kan SHK erbjuda det mesta och det bästa vad gäller hundkurser. Lokalklubbarna arrangerar exempelvis valpkurser, grund och unghundskurser. För de som senare önskar tävla eller endast ägna sig åt en aktiv tillvaro med hunden kan vi erbjuda lydnadsdressyrkurser i klasserna I till III. Vidare erbjuder lokalklubbarna kurser i personspår, personsök, föremålsök och rallylydnad.
Alla kurser i SHKs regi ges i allmänhet under vår och höstterminerna och i samarbete med något studieförbund. Kursinnehållet beror naturligtvis på dels hundens ålder och på dels vilken kunskapsnivå hund och förare befinner sig på. Den gemensamma nämnaren i kurserna är dock att hunden skall finna sig tillfreds med sin förare genom att få klara och tydliga besked om vad som förväntas av den.
Nedan följer en kort presentation av de vanligaste kurserna. För er som vill ha besked om mer specialiserade kurser som spår etc hänvisar vi till Lokalklubbarna.

Valp och unghundskurs:
Instruktörsmanual valpkurs
Här är målet att skapa en god social plattform för hund och ägare. Vidare vill vi skapa förutsättningar för god omvårdnad och behandling av hunden samt att öka förståelse för hundsport. Tyngdpunkten i denna kurs läggs på allmän fostran av hunden. I kursen ingår bl a:
Hundens språk och signaler.
Aktivering och stress.
Vård och sjukdomar.
Steget från inlärning till krav.
Ledarskap och dess innebörd.
I kursen ingår givetvis mycket praktik där hund och förare tränar sina färdigheter tillsammans.

Grundkurs:
Detta är en fortsättning av av valp och unghundskurs. I denna kurs skall deltagarna utveckla sina färdigheter i mer avancerade moment som t ex linförighet, inkallning och platsläggande. Vi lägger stor vikt på att utveckla ledarskapet över hunden samt att ge deltagarna verktyg för vidare arbete med hunden.

Lydnadsklass I:
Kravet för att få delta i denna kurs är godkänt resultat i SHKs grundkurs eller att man vid ett praktiskt prov kan uppvisa att hund och förare innehar nödvändiga kunskaper. Vidare är minimiåldern för hunden 10 månader. Liksom i alla sammanhang där nya moment tränas in mjukstartar vi med lekfull inlärning för att efter hand öka kraven. Man ska vara medveten om att kraven i denna kurs, jämfört med grundkursen, ökar betydligt vad beträffar precision i utförandet av olika dressyrmoment.

Lydnadsklass II:
I denna kurs befäster vi tidigare kunskaper samt lägger till ”svårare” moment. Bl a börjar vi nosa på fjärrdirigering i form av platsläggande på avstånd.

Lydnadsklass III:
På denna nivå är både förare och hund mycket drivna. Detta ger utrymme för att lägga in SHK’s tuffaste moment.

I lydnadsdressyrklasserna kan man tävla i någon av SHKs lydnadstävlingar. Se Tävlingskalendern.

AGILITY:

Agility betyder vighet och snabbhet. Det är en rolig sport med fart och fest. Hundarna älskar den! Agility är en mental och kroppslig utmaning, som ställer krav på både hund och hundägare. Det fordras ett långtgående samarbete och ömsesidig förståelse och respekt för att man skall lyckas i den här sporten.

Kort om regler: Banan består av 15-20 hinder som man ska följa i nummerordning på snabbast möjliga tid och med så få fel som möjligt. Varje fel ger 5 p.

I SHK är verksamheten uppdelad i tre klasser.
Klass 1 är en ren hinderträning för hundar som passerat 12 månaders ålder.
Klass 2 är för hundar som klarar alla hinder och där föraren vill vidareutvecklas för att ev börja tävla.
Klass 3 är för ekipage som tävlar.