Centralstyrelsen 2017/18

Riksordförande
Anders Bruse
Mandattid: 2 år
Mobil:
E-post: riksordf@svenskahundklubben.se

Vice riksordförande
Jenny Hedenby
Mandattid: 1 år
Mobil: 0707 21 86 25
E-post: vriksordf@svenskahundklubben.se

Rikssekreterare
Jan-Lennart Andersson
Mandattid: 1 år
Mobil: 0768 81 46 66
E-post: riks.sekr@svenskahundklubben.se

Kassaförvaltare
Zaima Erlandsson
Mandattid: 1 år
Mobil: 0730 29 81 04
E-post: kassaforvaltare@svenskahundklubben.se

Ledamot 1
Susanne Ahlén
Mandattid: 2 år
Mobil:
E-post: ledamot1@svenskahundklubben.se

Ledamot 2
Ingela Andersson
Mandattid: 2 år
Mobil:
E-post: ledamot2@svenskahundklubben.se

Ledamot 3
Åse Rönnblom Gson
Mandattid: 1 år
E-post: ledamot3@svenskahundklubben.se

Suppleant 1
Tommy Holmertz
Mandattid: 2 år
Mobil: 0704 97 53 29
E-post: suppleant1@svenskahundklubben.se

Suppleant 2
Marie Mattsson
Mandattid: 1 år
Mobil:
E-post: suppleant2@svenskahundklubben.se