Arbetsprovskommittén ( APK )
Ansvarar för centralt arrangerade arbetsprover och arbetsprovsregler för personspår, personsök och föremålssök.
Utbildning av arbetsprovsfunktionärer.
Sammankallande: Lennart Larsson
apk@svenskahundklubben.se
Avelskommittén ( AK )
Ansvarar för avel- och uppfödarfrågor, stambokföring och röntgenavläsning.
Sammankallande: Gabriella Rönn Larsson
ak.ordf@svenskahundklubben.se
Centrala tävlingskommittén ( CTK )
Ansvarar för centralt arrangerade lydnadstävlingar, tävlingsledare och lydnadsdomare.
Utbildning av domare, tävlingsledare och sekreterare.
Sammankallande: Yvonne Jagersten
ctk@svenskahundklubben.se
SHK Hundtest
Ansvarar för SHK Hundtest, beteende bedömning.
Utbildning av bedömmare, testledare och testfiguranter.
Sammankallande: Tommy Holmertz
Mobiltfn: 070-497 53 29
tommy.holmertz@telia.com
Utställningskommittén ( UK )
Uställningskommittén ansvarar för SHKs utställningsverksamhet samt för utbildning av exteriördomare och ringsekreterare
Sammankallande: Gabriella Rönn Larsson
uk.ordf@svenskahundklubben.se
Utbildningskommittén ( UBK )
Ansvarar för centrala utbildningar av instruktörer och övriga funktionärer.
Sammankallande: Ingela Andersson
ubk.ordf@svenskahundklubben.se