DETTA ÄR SVENSKA HUNDKLUBBEN! SHK
Org.nr 81 90 00-5978
Föreningen SVENSKA HUNDKLUBBEN grundades under namnet Svenska Sällskapshundklubben (SSHK) den 14 december år 1912. Klubben ändrade namn 1984 till Svenska Hundklubben (SHK).
Svenska Hundklubben är en partipolitisk obunden och kyrkligt fristående riksorganisation för hundägare och hundintresserade personer. Juridiskt sett är Svenska Hundklubben en ideell förening och alla funktionärer i SHK arbetar helt utan egen ekonomisk vinning. Föreningen har 5 st lokalavdelningar i Eskilstuna/Torshälla, Södertälje, Västerås, Uppsala och Västra Sörmland Närke (VSN Vingåker/Högsbo).

Svenska Hundklubben har något vi är både stolta och rädda om – en ”SHK-anda”, d v s en vänlig och familjär atmosfär, där hunden är den självklara medelpunkten.
Vårt motto är därför: MED HUNDEN I CENTRUM

SHK är ansluten till den internationella organisationen ACW Alianz Canine Worldwide.

Svenska Hundklubben skall genom sitt internationella engagemang, arbeta för en samstämmighet i rasbeskrivningar och dressyr- och tävlingsbestämmelser.

Medlemmar har indirekt inflytande på Svenska Hundklubbens verksamhet genom årsmötet, där varje medlem har via sin lokalavdelning rösträtt. Den direkta ledningen anförtros åt en CentralStyrelse(CS), som väljs av årsmötet. Verksamhets relaterade kommittéer tillsätts av centralstyrelsen. I dagsläget är följande kommittéer verksamma:
UtställningsKommittén(UK), Centrala TävlingsKommittén(CTK), UtBildningsKommittén(UBK), AvelsKommittén(AK), AgilityKommittén(AgK), MediaKommittén.

Fullt betalande medlem samt ungdomsmedlem erhåller klubbtidningen Våra Hundar som utkommer med 4 nummer per år.

HISTORIA

Svenska Hundklubben grundades under namnet Svenska Sällskapshundklubben (SSHK) den 14 december 1912 i Stockholm, på initiativ av fröken Birgitta Thott och löjtnant Olof Ribbing. Dess första styrelse bestod av godsägare Albert Kantzow, Strömsholm ordförande, löjtnant A.Giesecke, Strängnäs vice ordförande, friherre C. Leuhusen, Stocksund sekreterare. Övriga ledamöter var löjtnant Ribbing, civ.ing. Ludvig Nobel, Stocksund, godsägare Carl Stuart, Vrena och bankir Erik Henreksen, Göteborg.

Klubben hade under de första åren ett associativt förhållande till Svenska Kennelklubben SKK.

1916 kom den första klubbtidningen ut.

1924 uppstod det en brytning mellan SKK och SSHK, varefter SSHK lämnade samarbetet. Oenigheten gällde ekonomiska pålagor som SSHK inte kunde acceptera.

1925 startade SHK stambokföring. Den första inregistrerade hunden SS 1, hette Tango och var en S:t Bernhardshund.

1933 fanns över 100 kennlar i kennelregistret. Utställningsverksamheten har varit livlig sedan 1930 talet, med utställningar alltifrån Malmö till Boden. Internationell tillhörighet har funnits sedan 1936, då SSHK anslöt sig till Union Canine Internationale (UCI). Den nu äldsta lokalavdelningen är Eskilstuna-Torshällaavdelningen som grundades 1937. På 40-talet bedrevs omfattande dressyrverksamhet i Stockholm.

I maj 1958 bildades skandinavisk Kennelunion (SKU) i Köpenhamn av Dansk Racehunde Union (DRU), Norges Hunders Landsforbund (NHL) och SSHK. Presidenten hette vid det tillfället Erik Henreksen. Erik Henreksen var aktiv i SSHK i mer än 40 år. Han efterträddes av Bertil Strandell som var president 1962-1976. Under mitten av 1970 talet drabbades SSHK av svåra inre motsättningar. Dessa upphörde i och med årsmötet den 29 oktober 1976 då Yngve Lindgren, Västerås valdes till president. Erik Skye, Uppsala, arbetade fram en grund till ett förnyelsearbete i SSHK, både inom lydnads och utställningssektorn och valdes till riksordförande 1980.

Näringsfrihetsombudsmannen stadfäste 1982 att ”såväl Svenska Sällskapshundklubben som Svenska Kennelklubben upprättar stamböcker över hundar och registrerar kennlar. Ingen har någon officiell ställning. Det står sålunda hundägarna och kennel ägarna i landet fritt att själva välja vilken organisation de vill tillhöra”.

1984 ändrade föreningen namn till Svenska Hundklubben (SHK). Under mitten av 80 talet associerade sig hundklubben Attila i Skillingaryd till SHK. Rasklubben för skånsk terrier grundades 1983 och den första rasklubben för Jack Russel Terrier 1986.

1990 omstrukturerades samarbetet på det internationella planet och SHK var under åren 1990 till 2007 medlem i Skandinavisk Kynologisk Union (SKU). År 2007 upphörde SKU och Nätverket för Nordisk Kynologisk Samverkan (NNKS) bildades med SHK, NHL, DRU och Rexhundar,Island som ingående samarbetspartners.
1995 registrerades SHKs logotyp och namn hos Patent och Registreringsverket.
2005 väljer SHK  att avbryta det internationella samarbetet med ACE då SHK inte längre kan se sig stå bakom det som ACE har blivit.
2015 Svenska Hundklubben samarbetar med IKU, International Kennel Union.
2017 Svenska Hundklubben skriver avtal med den internationella hundorganisationen ACW Alianz Canine Worldwide. En organisation med 95 anslutna länder.